ERRONKA: Gaelek dilista, txitxirio eta indaben hazitegia prest dauka!